Vprašanja in odgovori


Kdo je Sveti Duh?

V: »Kdo ali kaj je Sveti Duh? Na vaši spletni strani sem že na kar nekaj mestih zasledil to ime/izraz.«

O: Sveti Duh je resnična oseba. On je tisti, ki je po vstajenju in vnebovzetju Jezusa Kristusa prišel nad njegove učence, se vselil v njihova srca in od takrat naprej v njih prebival (Apostolska Dela 2). Jezus je svojim učencem dejal:

»Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam.«1

Sveti Duh ni nekakšna brezosebna energija ali nejasna, nadnaravna senca, temveč je oseba, ki je v vseh pogledih enaka Bogu Očetu in Bogu Sinu. Svetega Duha štejemo kot tretjega člana Božanstva. Jezus je svojim apostolom povedal naslednje:

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Matej 28,18-20)

Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Vse božanske lastnosti, ki jih pripisujemo Očetu in Sinu, lahko z mirno vestjo prištejemo tudi Svetemu Duhu. Ko se človek po veri in zaupanju v Jezusa Kristusa ponovno rodi (Janez 1,12-13; Janez 3,3-21), se vanj naseli Bog v obliki Svetega Duha (1 Korinčanom 3,16). Sveti Duh ima svoj razum (1 Korinčanom 2,11), svoja čustva (Rimljanom 15,30) in svojo voljo (1 Korinčanom 12,11).

Osnovna vloga Svetega Duha je ta, da ljudem oznanja Jezusa Kristusa in pričuje o njem (Janez 15,26; 16,14). To pomeni, da ljudem govori resnico o Jezusu. Sveti Duh pa deluje tudi kot učitelj kristjanov (1 Korinčanom 2,9-14). Kristjanom odkriva Božjo voljo in resnico o Bogu. Jezus Kristus je rekel:

»Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« (Janez 14,26)

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« (Janez 16,13)

Sveti Duh se naseli v vsakogar, ki se odloči za vero v Jezusa Kristusa, in v življenju slehernega vernika spodbuja rast Božjega značaja. Z močjo, ki je ljudje ne premoremo, bo Sveti Duh v nas gradil ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestobo, krotkost in samoobvladovanje (Galačanom 5,22-23). Namesto da bi se sami trudili postati ljubeči, potrpežljivi in dobrotljivi, nas Bog poziva, naj zaupamo, da bo on sam v nas ustvaril te prvine. Zato moramo kristjani hoditi z njim (Galačanom 5,25) in biti vedno napolnjeni z Duhom (Efežanom 5,18); On pa nam bo dal moč, da se bomo odzvali klicu, h kateremu smo bili poklicani in ljudem širom sveta oznanjali duhovno rast (Rimljanom 12; 1 Korinčanom 12; Efežanom 4).

Obstaja pa tudi eno opravilo, ki ga Sveti Duh opravlja tako med kristjani, kot tudi med nekristjani. Ljudem namreč zbuja vest, nas graja in v naša srca polaga resnico o tem, kako grešni smo – kako potrebujemo Božje odpuščanje. Govori nam o pravičnosti Jezus Kristusa, ki je namesto nas ponesel na križ grehe vsega človeštva; govori nam o neizbežni sodbi, ki bo doletela ta svet in vse, ki Boga ne poznajo (Janez 16,8-11). Sveti Duh naše srce in um spodbuja, naj se spokorimo in zatečemo h Gospodu po odpuščanje in novo življenje.

Kako začeti osebni odnos z Bogom …

Imam vprašanje …

(1) Janez 14,16-18


PIŠITE NAM
 Pošlji stran prijatelju
 O strani / Zasebnosti
 Zemljevid strani